2008 metais energinga chorvedė Lilijana Zarankienė subūrė balsingus dainuoti mėgstančius draugus ir pažįstamus į kamerinį chorą. Jį svetingai priglaudė Karoliniškių seniūnija, kurioje choras ir pradėjo koncertinę veklą. Per valstybines ir religines šventes koncertavo seniūnijoje, Vilniaus bažnyčiose, Taikomosios dailės muziejuje, Televizijos bokšte, Seime. Choro gretos ir meistriškumas didėjo. Koncertuota Panevėžyje, Kaune, dalyvauta Klaipėdos krašto dainų šventėje. Užsimezgė ryšiai su kitais chorais. Jau septynerius metus „Libro“ organizuoja tarptautinį chorų festivalį „Dainuojame Vilniui“. Draugystė šį chorą sieja su Suomijos moterų choru, vengrų mišriu choru, latvių, norvegų chorais. 2012 metais „Libro“ sėkmingai koncertavo Vokietijoje, 2013 metais – Italijoje, 2015 metais - Japonijoje, kelis kartus Latvijoje, taip pat nemažai keliauja ir po Lietuvą, išbandydamas įvairių Lietuvos bažnyčių akustiką, dalyvauja Dainų šventėse. Choras yra parengęs tris skirtingas programas: pasaulietinių ir liaudies dainų, sakralinės muzikos bei įvairių tautų kalėdinių giesmių.
Esame jaunatviškas kolektyvas, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus choristai susirenka, kasmet linksmai švenčiame choro gimtadienius pasidovanodami koncertą sau patiems. Draugiškai priimame visus, kurie nori įsijungti į mūsų dainuojančiųjų gretas.

Apie chorą, kuris dainuoja dešimtimi kalbų: https://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/karoliniskiu-choras-dainuojantis-desimcia-kalbu/45748
Apie choro kelionę į Japoniją: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/lietuviai-dainuoja-japonijoje/216115
Choro koncerto paminėjimas J. E. Japonijos ambasadorės Kazuko Shiraishi laiške: http://www.lt.emb-japan.go.jp/lithuanian/amb_laiskas4.htm
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės padėka operos "Sempo Sugihara. Vilties sakuros" kūrėjams, atlikėjams, organizatoriams: http://www.lzb.lt/2015/05/18/lzb-padeka/
Repeticijos vyksta:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18:30 - 20:30 val. Karoliniškių seniūnijos salėje.

Norintys prisijungti prie choro, kreipkitės telefonais +370 656 53038, +370 618 21811, +370 616 21728, arba el. paštu lilibra.vilnius@gmail.com

Facebook: chorasLibro